Jak to vidí Ivanka Adamcová
Kniha Oliny Táborské

Perfektní návod na život

Celkem 244 stran o hledání smyslu života. Duchovní učitelka Ivanka Adamcová reaguje na témata dvaceti příběhů lidí různého věku, profese, sociálního postavení, na příběhy žen i mužů.

Objevíte zde cenné rady, jak být spokojeným člověkem v každé době, v každé situaci, v každém režimu, v každém koutu světa.

V poslední kapitole najdete odpovědi na deset nejčastěji kladených otázek i lidmi, kteří už Ivančino učení znají. Budete velmi překvapeni vyzněním odpovědí. Dá se říct, že kniha obsahuje perfektní návod na život.  

Začněte den s naší knihou

Uvidíte, jak bude nádherný!

Výňatek z knihy:

  • 1. Častá otázka pozůstalých: "Nikomu neublížil, jak to, že umíral v bolestech nebo předčasně?"

    Osud je nastavený a všechny jeho poryvy se odehrávají v negativních emocích - odporech. Nastavení je pro vnější svět nečitelné, takže člověk zdánlivě klidný, který nikomu neublížil, jimi může být extrémně zablokovaný. Prožíval je totiž v tichosti svého těla, aniž o tom mluvil.

    Dramata, viděná dnes a denně například v televizi, by se k vám v době, kdy média jako dnes neexistovala, ani nedostala. Život se odehrával jen tam, kam jste došli nebo dojeli a řešili jste vše v přijetí nebo v pokorách a odporech v rozsahu prostoru, které vaše tělo navštívilo.

    Ani dnes nejste připraveni na hrůzy, jakými jsou například popravy páchané radikálními islamisty, hladomory v chudých zemích, živelní katastrofy. Tyto zcela nečekané zásahy vás demolují, neboť každý prožitý odpor, hluboce vás zasahující, to vlastně odmítá, přitom je třeba si uvědomit, že Bůh je jediný. Je uzavřený pod planetou a má jedinou hmotu - hmotu planety. Co to znamená? Abyste došli stavu bez bolestí a nemocí, musíte napřed žít v pokoře, co je vaše, a vaše je jediné božství, čili vědomí ve vás a ve všech ostatních bytostech. Naši mrtví nás nikdy nemohou opustit, přebývají ve složce ducha a jsou vaší součástí i po svém odchodu. Vy sami je ale opouštíte tím, že podlehnete odporu těla v odmítnutí této situace.

Děkujeme za návštěvu a objednávku knihy 

Jak to vidí Ivanka Adamcová